ELEKTRONIKA PRO VÝTAHY
VÝTAHOVÉ ROZVADĚČE A OVLADAČE

Soubory ke stažení

Ceník

Aktuální ceník našich výrobků, zboží a služeb si vyžádejte v našem obchodním úseku.

Katalog

Katalog s nabídkou našich výrobků a zboží - Katalog - vydání 1 - 2017.

Řídící elektronika pro výtahy

Deska řízení RVME

Deska řízení RVME - katalogový list
Deska řízení RVME - návod verze 5.81
Parametrizační program RVMEP verze 1.8

Deska řízení RVMalfa

Deska řízení RVMalfa - katalogový list
Deska řízení RVMalfa - návod verze 14

Schémata pro jednorychlostní výtahy:
Deska řízení RVMalfa - schéma stykač 48Vss
Deska řízení RVMalfa - schéma stykač 48Vst

Schémata pro dvourychlostní výtahy:
Deska řízení RVMalfa - schéma stykač 48Vss
Deska řízení RVMalfa - schéma stykač 48Vst
Deska řízení RVMalfa - schéma pro 16 podlaží

Přídavné moduly

Mod. vstupů MValfa, MPalfa, MVPalfa - kat. list
Mod. vst. MValfa, MPalfa, MVPalfa - návod v.7

Modul spínačů MSalfa - katalogový list
Modul spínačů MSalfa - návod

Modul CAN MCANalfa+ - katalogový list
Modul CAN MCANalfa+ - návod

Monitoring výtahů

Deska sběru dat DSD - katalogový list
Deska sběru dat DSD - návod verze 2.1
Deska sběru dat DSD - software pro sběr dat v.1.6

Přístupový systém pro výtahy

Sada přístup. systému SPS - katalogový list
Sada přístup. systému SPS - návod verze 2.1
Modul čtečky RFID MCR - katalogový list
Modul čtečky RFID MCR - návod verze 1.1

Moduly do kabiny výtahu

Modul kabiny univerzální MKU - katalogový list
Modul kabiny univerzální MKU - návod v.3.2

Deska kabinového tabla DKT - katalogový list
Deska kabinového tabla DKT - návod verze 3.1

Modul kabiny MKME - katalogový list
Modul kabiny MKME - návod verze 5

Redukce modulu kabiny RMK - katalogový list
Redukce modulu kabiny RMK - návod verze 1

© 2004-2018 - TTC TELSYS, a.s.  |  IČ 25641051  |  Všechna práva vyhrazena  |  Jsme součástí TTC HOLDING, a.s.  |  Tyto stránky nepoužívají Cookies