ELEKTRONIKA PRO VÝTAHY
VÝTAHOVÉ ROZVADĚČE A OVLADAČE

Naše řešení pro výtahy

Inovační sady ISA pro nenákladné modernizace výtahů

Inovační sady ISA jsou určeny jako náhrada starých reléových řízení elektrických výtahů, např. VRN, RND, RJD. Obsahují desku s řídící elektronikou RVM alfa, stykače, hlavní svorkovnici pro připojení motoru, brzdy, bezpečnostního okruhu, odkláněcího magnetu, pomocnou svorkovnici pro připojení napájení a jistič pro obvod 48V. Sada je snadno vyměnitelná díky snímatelným svorkám a umožňuje připojit venkovní volby plochým zářezovým kabelem.

Elektronika inovační sady umožňuje různé typy sběrného řízení, automatické parkování, ovládání buď odkláněcího magnetu nebo automatických dveří, řízení displejů DI1 až DI8 z naší výroby s indikací směru jízdy, ovládání světla v kleci, snímání a indikaci přetížené kabiny, kontrolované dobíjení záložního akumulátoru a spínání nouzového osvětlení 12V. Elektroniku lze doplnit přídavnými moduly pro další rozšíření funkcí, např. pro potvrzení volby po stejném vodiči, pro vyšší počet podlaží nebo pro snímání patrových přepínačů.

Inovační sady lze zakoupit v provedení ISA1/25 jednorychlostní (stykače 3x25A), ISA1/38 jednorychlostní (stykače 3x38A) a ISA2/38 dvourychlostní (stykače 4x38A). Po dohodě lze osadit jiné stykače.

Leták ke stažení:
Inovační sada ISA - katalogový list

Konektorové propojení výtahu

Propojení výtahových komponent pomocí typizovaných konektorů velmi zjednodušuje a urychluje propojování elektrické výbavy výtahu. Výsledkem je znatelné zkrácení doby montáže a eliminace možných chyb ve vzájemném propojení komponent. Konektorové propojení současně snižuje nároky na kvalifikaci montérů.

Připojované komponenty, například snímače, lze opatřit přívody s konektory pohodlně předem na dílně podle vyprojektovaných délek. Ploché zářezové vodiče připojující kabinové tablo a venkovní přivolávače snižují pracnost na minimum a umožňují snadnou a rychlou demontáž při výměně nebo opravě.

V naší nabídce najdete vedle výtahových komponent připravených pro konektorové propojení i veškerý potřebný materiál - redukce, ploché kabely, konektory, atd. Samozřejmě nabízíme i výrobu potřebných propojovacích kabelů na základě vašich požadavků.

Leták ke stažení:
Konektorové propojení výtahu

Řídící systémy s režimem spánku pro výtahy v energetické třídě A

Nabízíme výtahové rozvaděče s režimem spánku pro použití ve výtazích s energetickou třídou A se systémy řízení RVM3 a RVME verze HW3.

Při úpravě firmwaru pro jednotku RVME verze HW3 jsme mysleli i na stávající zákazníky s řídícími jednotkami verze HW2 – při použití nového firmwaru verze 7.0 a vyšší lze starší jednotky též použít v nízkopříkonových rozvaděčích za předpokladu, že vyšší příkon jednotky se ušetří jinde.

Řídící systémy s režimem spánku pro výtahy v energetické třídě A

Leták s bližšími informacemi ke stažení:
Systém RVME s režimem spánku + EN81-20, EN81-50

Zabránění neúmyslného pohybu klece dle normy EN81-20, EN81-50

Naše výtahové rozvaděče jsou připraveny i na splnění norem EN81-20, EN81-50 (dříve EN81-1,2+A3) k zabránění neúmyslného pohybu klece. Máme připravena řešení se současnými nejpoužívanějšími zařízeními k zabránění neúmyslného pohybu klece od výrobců Wittur, Gervall a Dynatech.

Dohledový systém pro monitoring výtahů

Náš dohledový systém pro monitoring výtahů umožňuje sledovat:

 • Polohu a stav výtahu, stav jeho vstupů a výstupů
 • Poruchy výtahu v reálném čase s výpisem událostí před poruchou, polohou a stavem výtahu v okamžiku poruchy a stavem vstupů a výstupů v okamžiku poruchy
 • Statistické údaje výtahu – počty jízd včetně jízd do jednotlivých podlaží, počty ohybů lan, stav kódování výtahu, verze FW
 • Parametry desky řízení včetně možnosti jejich dálkového nastavení (RVM3, RVME)
 • Správnou funkci komunikátoru (třídenní volání)

Dohledový systém přenáší a zpracovává tyto informace:

 • Periodické informace (každých 24 hodin)
 • Informace po události (poruchy)
 • Informace na dotaz (aktuální stav vstupů a výstupů)
 • Parametry řídící desky (RVM3, RVME)
 • Příkazy (nulování počtu jízd do pater)
 • Kontroluje spojení (perioda 24 hod)
 • Kontroluje telefonní spojení dle nastavené periody

Dohledový systém je postaven na základě našich modulů a jednotek:

 • Pro desku řízení RVM3 - RVM3 ukládá události a poruchy a statisticky je pracovává. Komunikovat s RVM3 lze přes interní webovou stránku běžící v komunikátoru MKR pomocí webových prohlížečů libovolného zařízení (chytrý telefon, tablet, notebook...) přes ethernet, wifi nebo GSM modul MG2.
 • Pro desku řízení RVME - Deska sběru dat DSD sbírá události a poruchy z desky RVME a statisticky je pracovává; GSM komunikátor ATHG (ATHGSM) zprostředkovává oboustranný dálkový přenos dat s deskou DSD. Výtahová data jsou ukládána do databáze na našem sběrném serveru. Na tomto serveru běží stránky umožňují zabezpečený klientský přístup pomocí přidělených přihlašovacích údajů. Po přihlášení lze prohlížet uložená data a provádět některá nastavení RVME.

Řízení výtahu s frekvenčním měničem

Elektricky poháněné lanové výtahy, trakční i bubnové, dnes již naprosto běžně používají pro řízení elektrického výtahového stroje moderní a výkonné frekvenční měniče. Na rozdíl od klasického přímého ovládání výtahového stroje pomocí stykačů pak použití frekvenčních měničů přináší nezanedbatelné množství výhod, od úspory energie až po prodloužení životnosti výtahu.

Použití frekvenčního měniče při řízení výtahového stroje přináší zejména tyto výhody:

 • Podstatné zvýšení komfortu jízdy - frekvenční měnič zajistí klidnou jízdu výtahu včetně plynulého rozjezdu a dojezdu kabiny výtahu do stanice
 • Díky plynulým rozjezdům jsou eliminovány velké proudové rázy (špičky) a možná krátkodobá přetížení místní elektrorozvodné sítě, čímž jsou chráněny proti zvýšenému opotřebení spojovací i ochranné prvky elektrických rozvodů
 • Plynulý dojezd výtahu umožňuje přesné zastavení kabiny ve stanici, čímž je umožněn bezproblémový nástup i výstup osob a nakládka i vykládka převáženého nákladu
 • Plynulé řízení výtahového stroje má přímý vliv na efektivnější využití celkového příkonu a snížení celkové spotřeby energie u výtahu
 • Elektrický motor, který patří k nejdražším částem výtahového stroje, je díky plynulému řízení méně tepelně a mechanicky namáhán, což má příznivý vliv na zajištění jeho dlouhého a bezporuchového provozu
 • Brzda výtahového stroje v běžném provozu pak nebrzdí výtah a používá se pro zajištění polohy kabiny výtahu po zastavení - tím se neopotřebuje brzdové obložení
 • Plynulé řízení výtahového stroje maximálně eliminuje mechanické rázy, čímž se snižuje opotřebení a prodlužuje životnost namáhaných komponentů (ozubených kol, ložisek, lan, vlečných kabelů, trakčního kotouče, apod.)

© 2004-2018 - TTC TELSYS, a.s.  |  IČ 25641051  |  Všechna práva vyhrazena  |  Jsme součástí TTC HOLDING, a.s.  |  Tyto stránky nepoužívají Cookies