ELEKTRONIKA PRO VÝTAHY
VÝTAHOVÉ ROZVADĚČE A OVLADAČE

Představení systému řízení výtahu RVM3

Proč si vybrat systém RVM3

Nový systém řízení výtahů RVM3 je následníkem úspěšné řady řídících systémů RVME a RVMalfa. Je určen do rozvaděčů pro všechny typy výtahů, zvláště modernizované a nové. Výhodou nového systému je maximální modularita a flexibilita. Základem systému je řídící základní deska s výkonným procesorem, která se doplňuje moduly jen pro požadované funkce; cena řízení je tak dána složitostí výtahu. Díky modulárnímu řešení je snadné systém řízení doplňovat novými moduly pro postupné rozšiřování jeho funkcí i s ohledem na vývoj legislativy, stejně jako provádět jednoduché opravy prostou výměnou modulů bez demontáže základní desky.

Výhody systému:

 • moderní a výkonné mikroprocesorové řízení s propracovaným systémem autokontroly
 • řešení pro všechny typy výtahů do rychlostí omezených jen typem použitého snímání polohy
 • obsluha až 32 podlaží, pro každé podlaží možnost až osmi typů voleb
 • volitelný externí napájecí zdroj s výkonem podle spotřeby dané výstavby
 • snadný přenos parametrů do obdobného systému
 • všechny obvody zálohované z baterie 12V na principu 24/12V
 • rozsáhlá diagnostika (chyby, události, statistika) s obvodem reálného času a časovými značkami
 • všechny vstupy, výstupy a linky programovatelné, zvláštní linka pro propojení skupiny výtahů
 • komunikátor s minipočítačem Raspberry Pi pro blízkou i vzdálenou komunikaci – USB, Ethernet, WiFi,...
 • široké možnosti komunikace se systémem – tónová volba, SMS, sériová linka, webové rozhraní,...
 • rozšíření počtu telefonů (hlásek) až na 7 míst s možností libovolného propojení, např. provolbou
 • nová řada přivolávačů do stanic (s modulem MPS po sériové lince)
 • kompatibilita se stávajícími výrobky – MKU, MKME, DI7 až DI11,...)
 • nouzové sjezdy bez potřeby externích modulů
 • minimální spotřeba energie (nízký odběr v klidovém stavu, režim stand-by a spánku)

Výtahové rozváděče se systémem RVM3 jsou navrhovány a vyráběny v souladu s platnými tuzemskými a evropskými normami a dalšími aplikovatelnými nařízeními a předpisy, mj. EN 81-20, EN 81-50, EN 60439-1, EN 12015, EN 12016.

Leták ke stažení:
Představení systému řízení výtahu RVM3

Výhody modulárního řešení

 • modulární řešení s jednou levnou řídící základní deskou s dlouhou životností bez potřeby inovace
 • moduly se doplňují jen podle požadovaných funkcí – volby, vstupy, výstupy, komunikace,...
 • otevřenost systému pro další doplňování funkcí
 • možnost pružně reagovat na změny v legislativě
 • prostor pro nenákladné inovace postupným vývojem dalších modulů
 • snadná opravitelnost prostou výměnou modulu
 • ušetření drátů použitím vzdálených modulů komunikujících po sériové lince
 • vlastní "inteligence" modulů šetří systémový čas základní řídící desky

Jak se vejdete s RVM3

 • základní deska má rozměry pouze 110x242 mm s možností zúžení na 93x242 mm, například do zárubní
 • rozšiřování systému je navrženo „do výšky“ a nezabírá na plochu další místo v rozvaděči či zárubni
 • většina rozvaděčů FVR3 může mít rozměr 600x600x250(200) mm
 • rozvaděč do šachty při umístění řízení v zárubni má rozměr 400x600 mm

Typická sestava s RVM3

Blokové schéma představuje systém RVM3 v sestavě odpovídající typickému systému řízení do devíti podlaží s frekvenčním měničem, modulem v kabině, komunikátorem, snímači a přivolávači. Tato sestava obsahuje:

 • základní desku RVM3
 • modul zálohování (MAC)
 • modul pro kontrolu bezpečnostního okruhu (MI1)
 • modul pro šachetní informace (MIO)
 • modul(y) s redukcí pro paralelní přivolávače pro volby podlaží 1 až 8 a 9 (MIO)
 • modul pro komunikaci s GSM modulem a rozhraními Ethernet, USB,… (MKR)
 • tablo je vybaveno kabinovým modulem MKU a deskou DKT
 • pro ovládání servisní jízdy je možné použít skříňku revizní jízdy SRJE, příp. ORJE

© 2004-2018 - TTC TELSYS, a.s.  |  IČ 25641051  |  Všechna práva vyhrazena  |  Jsme součástí TTC HOLDING, a.s.  |  Tyto stránky nepoužívají Cookies