ELEKTRONIKA PRO VÝTAHY
VÝTAHOVÉ ROZVADĚČE A OVLADAČE

Řídící elektronika pro výtahy

Naše řídící elektronika je navrhována a vyráběna v souladu s platnými tuzemskými a evropskými normami a dalšími aplikovatelnými nařízeními a předpisy, mj.
EN 81-20, EN 81-50, EN 61010-1, EN 12015, EN 12016.

Desky řízení výtahu řady RVM

Deska řízení RVM3

Deska mikroprocesorového řízení výtahů RVM3 je určena do rozvaděčů pro všechny typy výtahů, zvláště modernizované a nové. Výhodou je maximální modularita a flexibilita - základem je řídící základní deska s výkonným procesorem, která se doplňuje moduly jen pro požadované funkce; cena řízení je tak dána složitostí výtahu. Díky modulárnímu řešení je snadné systém řízení doplňovat novými moduly pro postupné rozšiřování jeho funkcí i s ohledem na vývoj legislativy, stejně jako provádět jednoduché opravy prostou výměnou modulů bez demontáže základní desky.

Spolu s inteligentním kabinovým modulem MKU a displeji DI6 až DI12 tvoří tvoří velmi výkonný, spolehlivý, jednoduchý a levný systém pro řízení výtahů.

Přídavné moduly
TypPopis
MIOModul vstupů a výstupů
MI1Modul vstupů s optočleny
MO1Modul výstupů
R14Modul redukce
MLSModul linkových sad
MTPModul telefonního přepínače
MACModul akumulátoru
MKRModul komunikátoru
MG1Modul GSM
MG2Modul GSM datový
MTLModul telefonního rozhraní
MDTModul s displejem a tlačítky
MPSModul přivolávače do stanice

Deska řízení RVME

Deska mikroprocesorového řízení výtahů RVME v aktuální verzi HW3 přináší nové funkce pro šetření energií. Je určena do rozváděčů pro modernizované i nové výtahy. Velké množství programovatelných vstupů a výstupů umožňuje vytvořit optimální konfiguraci podle potřeb zákazníka bez nutnosti použití rozšiřujících modulů.

Spolu s inteligentním kabinovým modulem MKU a displeji DI6 až DI12 nebo modulem MKME tvoří tvoří velmi výkonný, spolehlivý a přitom jednoduchý a levný systém pro řízení výtahů.

Přídavné moduly
TypPopis
MVPalfaModul vstupů s potvrzením
MSalfaModul spínačů
PValfaPřepínač vstupů

Deska řízení RVMalfa

Deska mikroprocesorového řízení výtahů RVMalfa konstrukčně navazuje na předchozí typ řízení RVM1. RVMalfa umožňuje snadnou výměnu stávajících reléových řízení elektrických jednorychlostních i dvourychlostních výtahů. Je zachováno stávající označení svorek a tím i snadná a přehledná montáž a údržba v rozvaděči.

Řízení je dodáváno jako samostatná jednotka nebo v rámci kompletního inovačního panelu ISA. RVMalfa lze rozšířit pomocí přídavných modulů dodávaných na základě zvláštní objednávky.

Přídavné moduly
TypPopis
MVPalfaModul vstupů s potvrzením
MValfaModul vstupů
MPalfaModul potvrzení
MSalfaModul spínačů
PValfaPřepínač vstupů
MCANalfa+Modul komunikace CAN

Přídavné moduly pro RVME, RVMalfa

Přídavné moduly pro rozšíření vstupů a funkcí desek řízení RVME a RVMalfa jsou dodávany na základě zvláštní objednávky.

Dodávané moduly
TypPopis
MVPalfaModul vstupů s potvrzením
MValfaModul vstupů
MPalfaModul potvrzení
MSalfaModul spínačů
PValfaPřepínač vstupů
MCANalfa+Modul komunikace CAN

Monitoring výtahů

Dohledový systém
pro monitoring výtahů

Náš dohledový systém pro monitoring výtahů umožňuje sledovat a zaznamenávat polohu a stav výtahu v reálném čase, statistické údaje o provozu výtahu a další potřebné informace včetně kontroly spojení. Je též možné dálkově nastavovat parametry desky řízení.

Dohledový systém pro svou funkci vyžaduje desku řízení RVME, desku sběru dat DSD, GSM komunikátor ATHG a registraci výtahu na našem serveru.

Deska sběru dat DSD

Deska DSD slouží pro sběr chyb a událostí (až 16000) z desky řízení RVME, které vznikají provozováním výtahu a ukládá je do vnitřní paměti. Též umožňuje dálkový dohled a komunikaci s výtahem. Přes webové rozhraní lze pak sledovat aktuální stav výtahu, statistiku jízd, kontrolovat komunikační zařízení a provádět dálkovou parametrizaci výtahu a přenos příkazů.


Přístupový systém pro výtahy

Sada přístupového systému SPS

Sada přístupového systému SPS umožňuje provozovateli výtahu nastavení přístupů uživatelů do jednotlivých podlaží. Aktivace přístupů se provádí pomocí přístupových čipů Dallas (verze SPSD) nebo RFID (verze SPSR). Čtečky čipů mohou být umístěny v přivolávačích ve stanicích a v kabinovém tablu.Modul čtečky RFID

Modul čtečky RFID je určen do výtahových ovladačů pro zajištění přístupu k jednotlivým volbám pomocí bezkontaktních karet nebo přívěsků, pracujících na frekvenci 125kHz.


Moduly do kabiny výtahu

Modul kabiny univerzální MKU

Kabinový modul MKU je zařízení určené pro zabudování do kabinového tabla. Umožňuje řídit jakýkoliv displej z naší nabídky (DI8 až DI12) a nahradit stávající jednotlivé výrobky používané v kabinách výtahů (telefon, gong, mluvící zařízení, přenos voleb z kabiny a jejich potvrzení, ošetření pomocných vstupů a indikací, komunikace se strojovnou, atd.).


Deska kabinového tabla DKT

Deska DKT slouží pro jednoduchou konstrukci a zapojení kabinového tabla. Je možné ji použít s modulem MKU, modulem hlasitého připojení MHP nebo deskou univerzálního dorozumívacího zařízení UDZ1.

Modul kabiny MKME

Modul kabiny MKME je určen k zabudování do kabinového tabla výtahu. Umožňuje nahradit stávající jednotlivé výrobky používané v kabinách výtahů (LED displej s možností rolování jednořádkových textů, gong, přenos voleb z kabiny a jejich potvrzení, ovládání automatických dveří, atd.).Redukce modulu kabiny RMK

Deska RMK je určena k montáži do výtahových tabel, které jsou osazeny displeji MKME a tlačítky, která vyžadují napájení potvrzení voleb vyšší než 5V (např. Tx, TS1x-x, TS2x-x z naší nabídky).


© 2004-2018 - TTC TELSYS, a.s.  |  IČ 25641051  |  Všechna práva vyhrazena  |  Jsme součástí TTC HOLDING, a.s.  |  Tyto stránky nepoužívají Cookies